60-07-AJ-G-644.jpg

60-07-AJ-G-644.jpg
Utanför Vallingsänga i Ragnerud.
I mitten sitter troligen Lena Nilsdotter Vallingsänga. Till vänster hennes dotter och svärson Maria och Nils Magnusson. Längst till höger svärsonen Anders Nyborg Nolgården Näs och hans barn Ester Emilia och Erik. Bakom barnen står sonen Olof Andersson Framstuga Långvak.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2015-06-26 12:43:28) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-07-11 06:05:41) Kontakta föreningen