15-03-00-Brunskogs gamla kyrka-01

15-03-00-Brunskogs gamla kyrka-01
Teckning från 1861 av Otto Tersner. Kyrkan sedd från väster.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2010-01-18 12:57:51) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2010-01-18 12:57:51) Kontakta föreningen