29-30-01-St Skärmnäs-Misionförsaml-03

29-30-01-St Skärmnäs-Misionförsaml-03
Skärmnäs Blåbandsförening
Föreningen bildades 21 februatr1898. Mötets ordförande var N Reuterdal och som sekreterare Oscar Nilsson.

Fotot taget några år ca på 1918-talet.

Bakre raden från vänster:
1) Karl Johansson, Mellatomta, 2) Axel Johansson Ängarna, 3) Natanael Johansson, Där Oppe,
4) Oskar Nilsson, Haget, 5) Axel Nilsson, Öststuga, 6) Gustaf Alfredsson, Mellatomta,
7) Arvid Johansson, Mellstuga.

Damer stående från vänster:
1) Emma Edberg , Nystuga, 2) Ester Andersson g Gunnert, 3) Nancy Nilsson, Sundgärdet,
4) Elin Johansson g Appelqvist, 5) Hanna Johansson g Olsson, 6) Elin Augustsson,
7) Sara Andersson, 8) Judith Alfredsson, 9) Hildur Alfredsson, 10) Hilda Olsson.

Sittande från vänster:
1) Edvin Johansson, Sörgärdet, 2) Nils Reuterdahl, 3) Alfred Johansson, Där Oppe,
4) Hugo Björkman, Nytomta, 5) Gunnar Nilsson Sundgärdet, 6) Kristin Nilsson Haget,
7) Anders Edberg, Berget L:a Skärmnäs, 8) Hilda Andersson, Nyen, 9) Nils Nilsson, Sundgärdet,
10) Anna Wästlund, Nolgården, 11) Maria Gustavsson, Skoghem, 
12) Johan Magnusson, Skavelssmyren, 13) Tilda Andersson, Hagarna


Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2009-09-16 10:11:24) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2009-09-16 10:11:24) Kontakta föreningen