60-07-AJ-G-582.jpg

60-07-AJ-G-582.jpg
Arbetsdag för missionen i köket på gamla Nytomta i Byn på 1910-talet. Varje torsdag samlades gummorna för att karda, spinna och "binne strumper och vanter" som sedan såldes på missionsauktion.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-07-08 09:31:33) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-07-08 09:31:33) Kontakta föreningen