04-150-01-Byn-Nytomta-05-Symöte Ca 1910.jpg

04-150-01-Byn-Nytomta-05-Symöte Ca 1910.jpg
Arbetsmöte i köket på Nytomta i Byn omkring 1910.

Nr tre från vänster Beda Nilsdotter, Sörgården Näs. Längst till höger frun i huset, Inga Maria Magnusdotter.

Varje torsdag samlades gummorna för att karda, spinna och "binne strômper och vanter" som sedan såldes på missionsauktion.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2010-01-01 14:13:54) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2010-01-01 14:13:54) Kontakta föreningen