15-05-01-Prästgården-05

15-05-01-Prästgården-05
Besök av präster från kontraktet: Främre raden från vänster står: 1) Okänd, 2) Oskar Österling, 3)Harald Hallén, 4)Oskar Sundqvist. Mellerst raden: Ej kända. Bakre raden: 1) Okänd, 2) Stellan von Berger. 3) Gunnar Silverbo 4) Okänd.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2010-10-11 07:47:59) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2010-10-11 07:47:59) Kontakta föreningen