15-05-01-Prästgården-07

15-05-01-Prästgården-07
Troligen Brunskogs kyrkokör.
Bakre raden med herrar från vänster:
1) Oskar Nilsson, Haget Skärmnäs, 2) Ej känd, 3) Conrad Nyström, Berga, 5) Gustaf Alfredsson, Skärmäs, 6) Ej känd, 
8) Martin Nilsson Hagegård, Haget St Skärmnäs, 9) Kantor Östen Rystedt, Vikene och 
10) Bror J Lundberg, Lärarbostaden Skärmnäs.

Mittenraden med damer från vänster:
1) Ej känd, 2) Ej känd, 3) Ej känd, 4) Ej känd och 5) Ej känd.

Sittande damer från vänster:
1) Ellen Nyström g Rystedt, Vikene, 2) Ester Andersson g Gunnert, Berget Skärmnäs och 3) Ej känd.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-01-23 10:05:26) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2011-01-23 10:05:26) Kontakta föreningen