14-03-1955-56-Kronan-Skolfoto-01-klass 6

14-03-1955-56-Kronan-Skolfoto-01-klass 6
Kronan Skola 1955 - 56.Lärare: Ragnar Johansson (stående längst till vänster). 
Främre bänkrad från vänster:
1) Tore Andersson, 2) Maj-Lis Adolfsson, 3) Kari Seppelä, 4) Jan Taylor. 
Andra bänkrad framifrån från vänster:
1) Ivan Nord, 2) Bengt Nilsson, 3) Solveig Myrström, 4) Leif Nauclér. 
Tredje bänkrad framifrån från vänster:
1) Conny Johansson, 2) Sven-Åke Persson, 3) Valter Skog. 
Fjärde bänkrad framifrån från vänster:
1) Börje Magnusson, 2) Erik Larsson, 3) Birgitta Fridlund, 4) Monika Nilsson. 
Bakersta bänkrad från vänster:
1) Bertil Fridlund, 2) Krister Filipsson, 3) Arne Lundgren, 4) Stellan Norén. 

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2016-07-23 13:56:03) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2009-10-16 14:03:11) Kontakta föreningen