36-04-00-Tortan-Där Väste-03.jpg

36-04-00-Tortan-Där Väste-03.jpg
Detta är enligt vad Folke Westling hört den första stuga i Tortan.
Gunnar Olsson hae tagit prov som visade att den var från 1600-talet.
Ligger strax norr om nuvarande Där Väste i Tortan.

Förening:

Brunskogs hembygdsförening

Ändrad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-02-09 08:28:58) Kontakta föreningen
Skapad av: Brunskogs hembygdsförening (2014-02-09 08:28:58) Kontakta föreningen