Stugun och dess äldsta kyrkor före våren 1786


Image

Nu släpper vi boken om Stugun och dess äldsta kyrkor före våren år 1786! Pris 150 kronor, allt överskott går oavkortat till Stugusläktens DNA-projekt! Eventuellt frakt och emballage tillkommer.

Vi har delat upp bokens 97 sidor i tre delar, där den första delen handlar om de äldsta uppgifterna som vi kunnat finna om Stuguns kyrkor samt glimtar om Stuguns samhälle under de olika kyrkornas tid.

Andra delen av boken har bokstavstroget återgivna handlingar från kyrkböckerna.
Texten i originalhandlingarna är i många fall svår att tyda och i vissa delar t ex dopboken är notiserna utspridda på ett sätt som ytterligare försvårar att finna alla barnen.
I de flesta andra böcker har man valt att fokusera på männen, vi har därför önskat lyfta fram ett antal kvinnor för att belysa hur kvinnornas ställning var i äldre tid.

I den tredje delen har vi för första gången publicerat delar av det DNA-projekt som vi har arbetat med kring Stugusläkten. Ett sådant projekt blir aldrig klart utan är i ständig rörelse, men vi ser att ett tillräckligt tydligt mönster kan skönjas för att det ska vara möjligt att ge en nulägesbild som vi hoppas att det ska gå att fortsätta våra framgångar med.

Vi hoppas att denna bok ska ge inspiration till andra att fylla på med mer kunskap om Stugun och dess befolkning!

Boken kan beställas genom att skicka ett mail till [email protected] så kommer ytterligare instruktioner om hur betalningen går till.

Förening:

Brunflo Hembygdsförening

Skapad av: Michael Häggmark (2020-08-01 22:17:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Michael Häggmark (2020-08-01 23:02:12) Kontakta föreningen