Här blir Du medlem

Att vara medlem i Bro-Lossa Hembygdsförening innebär, att man är med om att på olika sätt värna om och intressera sig för denna plats i vårt land.
Föreningen ”ser” både bakåt och framåt i tiden och är, inte minst, observant på skeenden i nuet.
Medlemskapet kostar 150 kr per hushåll och år och betalas in på Bankgiro 5028-0460.
För detta får man information om och kan ta del av de olika aktiviteterna, som kan bestå av utflykter och resor, föredrag, musikprogram, nationaldags-firande och mycket annat.
Vi har även en stor uppgift i skötseln och vården av Hembygdsgården Klint, där såväl hantverkare som trädgårdsintresserade kan hitta uppgifter.
Varje medlem är värdefull!

Vill du bli medlem eller bara undrar över något kan du sända in nedanstående formulär.
Välkommen!

Ditt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postadress (obligatoriskt)

Telefonnummer (obligatoriskt)

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande