Upplands-Bro Hembygdsplats

UKFlogo


Vi bevarar Upplands-Bro’s historia för framtiden.

 

För att göra den tillgänglig hos allmänheten så är den här platsen i första hand en samlingsplats på nätet där varje förening visar sig med länkar till resp. sida.
Det finns också en förening som heter Kulturbojen, som värnar om våra gamla hus.
En Forskargrupp i Håtuna-Håbo-Tibble är en Guldgruva över dessa bygder.