Bli medlem

Välkommen som medlem i Brevens bruks Hembygdsförening.

Medlemsavgiften är 100 kr per år.

Den betalas in på bankgiro 5293-8792 eller swish 123 278 70 18. Ange namn, adress och gärna e-postadress.

 

Dataskyddsförordningen (GDPR) – riktlinjer och medlems rättigheter

 

Brevens Bruks Hembygdsförenings riktlinjer för registerhantering:

  • De uppgifter vi har om våra medlemmar ska begränsa sig till namn, telefonnummer, adress och e-postadress (uppgiftsminimering)
  • De uppgifter vi har använder vi bara för ändamålet att kunna föra medlemsregister och kommunicera med våra medlemmar (ändamålsminimering)
  • Vi sparar inte uppgifter om medlemmar längre tid än nödvändigt; när medlemmen inte längre vill vara medlem tar vi bort uppgifter om hen ur vårt medlemsregister (lagringsminimering)
  • Medlemsregistret finns lagrat i en pappersutskrift samt på usb-minne, vilka endast hanteras av ordinarie styrelseledamöter; om något av dessa tappas bort, måste det anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar
  • Vi måste be om samtycke av medlemmen i särskilda fall (t ex vid publicering av foto med namn)

 

Som medlem i Brevens Bruks Hembygdsförening har du rätt att

  • få tillgång till de uppgifter som vi har om dig
  • få felaktiga uppgifter rättade (meddela oss de rätta uppgifterna!)
  • få dina uppgifter raderade när du utträder ur föreningen (=när du meddelat oss att du vill utträda eller när du inte betalat någon ny medlemsavgift under kalenderårets första 9 månader)