Sockenstugan

Grunden till den nuvarande Sockenstugan grävdes och murades år 1865, då tänk till skola. Men bygget lades i träda, och först på 1880-talet återupptogs bygget. Då troligen tänkt som ersättning för den tidigare fattigstugan som funnit på okänd plats i socknen.
Under några år användes Sockenstugan som småskola, lärarinnebostad och fattighus. När skolan flyttade till det nyuppförda skolhuset 1899 blev Sockenstugan enbart fattighus.
1911 beslutades att en del reparationer skulle göras. Bl.a. iordningställande av det norra rummet på övervåningen. 1924 beslutades att uppföra en erforderlig vedbod vid fattighuset (Sockenstugan) numera riven. Sockenstugan användes även under några år som predikolokal.
På 1930-talet byggdes ålderdomshem och fattigstugan behövdes inte längre. Det beslutades om försäljning av fastigheten. Bredsättra Röda Kors gjorde en framställan till kommunen om att överlåta fastigheten med full äganderätt till Bredsättra Röda Kors för att inredas till bastu- och karbad. Badet skulle vara kostnadsfritt för skolbarnen. Beslutet togs 1942, men byggdes om först våren 1946. (enl. upphittad kartongbit vid byte av ytterdörren 2009).
Senare blev Sockenstugan upplag för Röda Korsets och Hemvärnets material.

År 1983 övertog Bredsättra Hembygdsförening Sockenstugan från Röda Korset. Den började rustas upp 1985, moderniserades invändigt, men den gamla yttre fasaden behölls. Sockenstugan används nu flitigt av Hembygdsföreningen vid fester, arbetsmöten och sammanträden, vävgruppen Varpflätan har vävstolar på övervåningen, men även av andra föreningar och privatpersoner.

Mer finns att läsa i Bredsättra Sockenbok.