Kapellet

På en låg kulle ligger ruinerna av ett kapell. Kapellet  är byggt någon gång under 1200-talet och kallas idag för S:ta Birgittas kapell.
Vilket helgon som från början varit kapellets titelhelgon vet man inte.
S:ta Birgitta avled i Rom 1373. Enligt en legend skulle hennes kvarlevor förts i land vid Sikavarp för vidare färd till Vadstena.
S:ta Birgitta blev kapellets skyddshelgon i slutet av 1400-talet och på Öland gjordes många bilder av henne under just denna tid.
I maj varje år går en pilgrimsfärd från Kapellet till Köping, samma väg som sägs att S:ta Birgitta färdades.

Kapellet används nu till friluftsgudstjänster, bröllop och barndop.

Se bokningar i menyn.

 


Sankta Birgittas kapell före den hårda nordostliga
stormen 1914. Då den västra gaveln rasade med
ett brak som hördes vida kring.
Västra grundmuren ännu inte lagad.

 

 

Kapellet 2012
Kapellet i vinterdräkt.