Fyren

Fyren uppfördes 1871 under ledning av konstruktören och byggmästaren.
Albert Teodor Gellerstedt och var den första på östra sidan av Öland.
Fyren är, 31 m hög med en innesluten spiraltrappa i mitten.
Fyren är byggd i järn i fackverksteknik. Fyren tillverkades i Helsingborg
och fraktades i lösa delar till Bredsättra.
1941-42 elektrifierades fyren och fyrvaktartjänsten drogs in.
På 1960-talet automatiserades den och 1967 drogs fyrmästartjänsten också in.
1872 bemannades den med en fyrmästare och en fyrvaktare.
Den första fyrmästaren var Karl August Ljunggren
f. 26 jan 1836 i Karlskrona, d. 27 jan 1899 i Bredsättra.
Den första fyrvaktaren var Johan Oskar Olsén.
f. 16 sep 1832 i Klara, d. 16 apr 1905 i Bredsättra.

Fyrmästarbostaden