Historia

Bredsättra Hembygdskrets startades 29 okt 1955. Då främst för att reparera och underhålla bygdens kvarnar. Årsavgiften beslutades till 2 kr.
Fil.Dr. Bertil Palm, som då var intendent för Ölands Hembygdsförbund, var med och informerade om den blivande verksamheten. Den första styrelsen utsågs, och valet föll på följande: Ordförande skolläraren Oskar Olsson, vice ordförande Axel Nilsson samt ledamöterna Olle Olin, Anna Petersson och Lars Torkelsson.
Hembygdskretsen hade vid den här tiden ingen egen lokal, så styrelsesammanträdena hölls hemma hos medlemmarna, och man turades om att stå som värd. Årsmötena däremot hölls i Allmogegården.
Oskar Olsson född i Ramsåsa (L) var ordförande 1957-1976 då han avgick och blev hedersmedlem 1977 till sin bortgång 1995, då 96 år gammal.
Vid Hembygdskretsens årsmötet den 29 april 1977 beslutades namnbyte till Bredsättra Hembygdsförening och årsavgiften till 5 kr. Ny på ordförandeposten blev, sjökapten Karl Gustav Uhr född i Örebro Nikolai (T), han var ordförande 1977-1982.
Efter Karl Gustav Uhr valdes Bredsättrafödde Ems Nilsson född i Kläppinge nr 2, Bredsättra (H) till ordförande. Ems höll i ordförandeklubban 1982-2004 då han avgick. Ems blev 2005 hedersmedlem och var så till sin bortgång 2010.
Efter Ems Nilsson valdes Gay-Olof Alfredsson född i Gustav Vasa (AB) till ordförande. Gay-Olof har sina rötter på södra Öland. Gay-Olof höll i ordförandeklubban 2004-2009.
År 2005 gick Sikehamns Hamnförening upp i Hembygdsförening och förenings namn beslutades till
Bredsättra-Sikehamn Hembygdsförening.
Mellan 2009-2013 var  Astrid Westerman född i Bromma (AB) ordförande .

Från 2014 är Staffan Lindqvist ordförande. Han är bosatt i Kläppinge .

Den 10 juni 1979 stod Bredsättra Hembygdsförening som värd för Ölands Hembygdförbunds årsmöte i Allmogegården.