Hembygdsföreningen

Bredsättra Hembygdskrets startades 29 okt 1955. Då främst för att reparera och underhålla bygdens kvarnar. Årsavgiften beslutades till 2 kr.
Vid Hembygdskretsens årsmötet den 29 april 1977 beslutades namnbyte till Bredsättra Hembygdsförening och årsavgiften till 5 kr.
År 2005 gick Sikehamns Hamnförening upp i Hembygdsföreningen och namnet beslutades till
Bredsättra-Sikehamn Hembygdsförening.
Nu ingår natursköna Kapelludden med fantastisk utsikt över Östersjön, Sankta Birgittas kapell och det monumentala korset i kalksten.
Föreningen har som uppgift är att bevara och förvalta dåtid, medverka i bygdens nutida utveckling  och förmedla dåtiden och nutiden till framtiden i Bredsättra.