Historik i text & bild.


I mitten av 1100-talet ersattes träkyrkan
av en större i sten. Grunden till den nya
kyrkan lades omkring den gamla 1846.
På våren 1848 stod den klar. 1861 byggdes
tornets överdel om och försågs med en
åttkantig lanternin för två klockor.
Dopfunten med uttömningshål är av gotländsk kalksten, tillskriven den anonyme Calcarius II, ca 1210-1260.
Orgeln är byggd 1875 av C A Johansson och ritad av E E von Rothstein.


Kläppingekorset i grå kalksten. När korset ritades av 1634 var det nästan helt. Korsets stenbehandling är omsorgsfull och liknar Kapelluddens kors.

 

Korset i Övra Sandby.
Stenkorset i Övra Sandby. Namnet Sune har skymtats i korsmitten. Troligen är korset rest på 1300 el. 1400-talet, över prästen Sune som omkom här under en snöstorm.
I Haglerum finns ett av de största bronsåldersröserna på Öland.
Ännu ej undersökt.
Bredsättra första permanenta skola.
Byggnaden flyttades hit 1867 från
Källingemöre i Köpings socken. Senare lärarbostad ännu senare förskola. Förskolan lades ner 2008.
Bredsättras andra skola var den som är Sockenstugan idag.
Bredsättras tredje och sista skola. Den skolan togs i bruk 1899.
1999 firades här 100-årsjubileum. Något 110-års firande blev det tyvärr inte, för som så många andra byskolor lades den ner på höstterminen 2008.
T.v Skolan 2008. Nu Café och karamellkokeri.
Missionshuset
Huset byggdes på 1930-talet.
Nu mera är det privatägt.
Allmogegården
Huset byggdes 1934. En byggnadsförening startades där sockenbor fick köpa andelar. Varje andel kostade 100 kr. Erik Eriksson ställde marken till förfogande, Erik allmänt kallad ”Abborrerik”.
Huset var mellan 2001-2006 i Gåtebo golfs ägo.
Nu är huset privatägt och under ombyggnad.
LANTHANDELN I BREDSÄTTRA

I Gåtebo fanns en lanthandel redan 1865 då Daniel Nilsson fick handelsrättigheter.
Daniel Nilsson f. 1825 i Åby,  d. 1896 i Bredsättra.
Den 11 juni 1895 fick Johan August Lindholm samma rättigheter. Båda dessa herrar drev sannolit affären i ”Kroken” i Gåtebo.
Johan August Lindholm f. 1869 i Fliseryd, d. 1920 i Köping.
När Alfred Eriksson kom tillbaka från Amerika 1898-99 byggde han en ny affär vid uppfarten till norrgården i Gåtebo. Hans kompanjon var Ossian Olsson som övertog affären 1899 och drev den 1903.
Nils Johan Alfred Eriksson f. 1865 i Bredsättra, d. 1899 på hemresa från Stockholm.

Ossian byggde upp en ny affär och bostadshus.  (idag Hotell Drei Jahreszeiten). Ossian Olsson f. 1875 i Askelanda, d. 1950 i Borgholm.
1920 köpte Einar Rolf och hans hustru Anna f. Eriksson. Affären utökades med telgraf, post och taxistation. Affären upphörde 1954.
Karl Magnus Einar Rolf f. 1883 i Kalmar, d. 1956 i Bredsättra. Anna Oskarina Rolf f. 1884 i Västerfärnebo, d. 1952 i Bredsättra.
I Kläppinge nära kyrkan hade Josef Larsson en liten affär. Som nu finns på Himmelsberga museum, och är även där affär.
Josef Teodor Larsson f. 1878 i Bredsättra, d. 1926 i Bredsättra.
1928 övertog Oskar Andersson Josefs affär. Oskar flyttade till ny lokal och bostadsfastighet ett stycke norrut.
Oskar drev även han taxirörelse.
Oskar Jonatan Andersson f. 1884 i Bredsättra, d. 1972 i Bredsättra.
1957 såldes affären till Elisabeth och Lars Persson som drev den till 1978, då den övertogs av Key Hedlund, som i sin tur överlät den 1984 till Eivor Johnsson & söner. År 2001 tog Ebbe Björklund bror till Eivor över och drev den till jan  2006 och sedan dess är Bredsättra utan lanthandel.
Oskar Anderssons taxirörelse finns dock kvar. Övertogs först av Gunnar Nilsson i Kläppinge, och nu driver sonen Bengt-Gunnar Nilsson den vidare, med namnet ”Ölandsbuss”.
På affären i Kroken saknas foto.
Oskar Olssons affär.
Här har affären blivit vandrarhem.

Hotell Tre Årstider - Drei Jahreseiten

Josefs affär, Josef med sina biträden.
Oskar Anderssons affär.
Oskar Anderssons affär,
ombygd och tillbygd.
Och är på fotot nedlagd.