Annebergs Gård

Annebergs Gård
Det f d säteriet och officersbostället Anneberg (Anneberg 1:11) ligger sydost om
Annebergssjön. Gården omges av ett öppet landskap som idag betas av köttdjur. En
äldre allé leder från söder upp mot gården, men brukas inte längre. I förlängningen
av denna allé finns på gårdsplanen en väghållningssten i granit med den inhuggna
texten ”No 749 ANNEBERG 1 063,2 III” (fornlämning nr 197). Herrgårdens
huvudbyggnad är uppförd på 1700-talet och byggdes om i början av 1900-talet. Den
timrade byggnaden har en gul locklistpanel och är försedd med frontespis och brutet
tak. Byggnaden flankeras av två envånings flygelbyggnader mot söder. Den västra
flygeln är uppförd i timmer omkring 1800, medan den östra är en senare byggd kopia
av den förra. Bägge har en faluröd locklistpanel.

Förening:

Bredaryds Hembygdsförening

Skapad av: Bredaryds Hembygdsförening (2019-01-08 18:14:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bredaryds Hembygdsförening (2019-02-18 18:56:31) Kontakta föreningen