Bredaryd kyrka

Föregående kyrka på samma plats var uppförd på medeltiden. Nuvarande stenkyrka uppfördes 1863 efter ritningar av arkitekt Emil Viktor Langlet och hade Voxtorps kyrka som förebild. 1865 invigdes kyrkan av biskop Henrik Gustaf Hultman. Kyrkobyggnaden består av långhus med rundat kor i öster och kyrktorn i väster. Norr om koret finns en vidbyggd sakristia. Väggarna är belagda med vitkalkad spritputs och genombryts av rundbågiga fönster. Långhuset har ett sadeltak belagt med skiffer. Källa: Wikipedia

Ni kan läsa mer om Bredaryds kyrka på Jönköpings länsmuseums hemsida: Bredaryds kyrka

Om Bredaryds kyrkogård, kan ni läsa i Riksarkivets bebyggelseregister: Bredaryds kyrkogård

Bredaryds pastorats hemsida hittar ni här: Svenska kyrkan Bredaryd

 


Förening:

Bredaryds Hembygdsförening

Skapad av: Bredaryds Hembygdsförening (2017-10-30 11:47:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bredaryds Hembygdsförening (2019-02-16 19:51:01) Kontakta föreningen