Forslyckan, Havrida

Forslyckan, Havrida
Forslyckan (Havrida 2:13) består av två bostadsenheter. I norr återfinns en faluröd
timrad parstuga i två våningar från 1864 samt ett falurött timrat bostadshus från
1800-talets slut. Den förra har på övervåningen ett rum med dekormålning på väv,
utförd i samband med husets uppförande. I samband med en delning av gården
uppfördes bostadshuset i söder 1907. Byggnaden har en rödfärgad liggande och
stående fasspontpanel och är försedd med frontespis och förstukvist med lövsågerier
åt öster. Denna tidstypiska byggnad utgör ett ovanligt inslag i kommunen, där
bostadshus av parstugetyp och framkammarstugor är dominerande bland de äldre
byggnaderna. Byggnaderna är placerade på ett höjdläge i det omgivande
odlingslandskapet. Tomten avgränsas från vägen av stora lönnar och av ett
spjälstaket

Förening:

Bredaryds Hembygdsförening

Skapad av: (2019-01-15 20:18:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bredaryds Hembygdsförening (2020-04-10 20:43:15) Kontakta föreningen