Eskilstorps f d kvarn

Eskilstorps f d kvarn
Kvarnen uppfördes 1868, en omålad byggnad i timmer med laxade knutar. In till
kvarnen leder en pardörr med liggande och snedställd fasspont, med rutmönstrad
karvsnittsornamentik. Sadeltaket täcks av profilplåt. Kvarnen försågs med turbindrift
1925. Omkring 1966/1967 upphörde malningen i kvarnen och ingenting av
kvarnmaskineriet finns kvar idag. Byggnaden har senast använts för småindustriell
verksamhet i träbranschen. De nuvarande byggnaderna (Eskilstorp 1:6) ersatte vid
uppförandet tidigare mjöl- och sågkvarnar på platsen.

Förening:

Bredaryds Hembygdsförening

Skapad av: Monica Johansson (2019-01-15 18:32:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bredaryds Hembygdsförening (2020-04-10 20:42:27) Kontakta föreningen