Bredaryds kyrka

Bredaryds kyrka
Bredaryds kyrka uppfördes med Voxtorps kyrka som förebild, efter en ritning
daterad 1851. Den medeltida kyrkan på platsen revs samma år, 1863, som den nya
kyrkan uppfördes. Arkitekt var A Langlet, murarmästare var Elias Pettersson från
Sandhult och snickarmästare Bengt Andersson från Villstad. Kyrkan med omgivande
kyrkogård har ett framträdande höjdläge mitt i tätorten, omgiven av en terrassering
med en kallmurad stenmur. Kyrkan i sten har en vit spritputs, långhusets och
sakristians tak är täckta med svart skiffer lagt i diagonal och det halvrunda korets och
tornets tak är täckta med fjällskiffer. Tornet kröns av en glasad lanternin med koppartak.
Ni kan läsa mer om Bredaryds kyrka, på Jönköpings länsmuseums hemsida:
Bredaryds kyrka

Förening:

Bredaryds Hembygdsförening

Skapad av: Monica Johansson (2019-01-11 16:55:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bredaryds Hembygdsförening (2020-04-13 08:51:06) Kontakta föreningen