Skolbyggnad och lärarbostad i Bredaryd.

Skolbyggnad och lärarbostad i Bredaryd.
En fin och innehållsrik skolmiljö finns en bit väster om kyrkan (Bredaryd 44:1). Två
rödfärgade träbyggnader, en skolbyggnad och en f d lärarbostad från 1928,
kompletteras av en f d bostadslänga med gulmålad liggande fasspontpanel. Nya
skolbyggnader uppfördes på 1950- respektive 1990-talen, bägge med fasader i gult
tegel. Efter att ha använts för andra verksamheter under ett antal år, togs den äldsta
skolbyggnaden i bruk igen under år 2000.
Skolbyggnad och f d lärarbostad från 1928 (Bredaryd 44:1)

Förening:

Bredaryds Hembygdsförening

Skapad av: Monica Johansson (2020-04-12 07:23:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Monica Johansson (2021-12-08 15:05:25) Kontakta föreningen