Håkentorp

Håkentorp
Håkentorps (Håkentorp 1:4) manbyggnad återuppbyggdes på platsen 1868, ditflyttad
från Voxtorp. Byggnaden, en timrad salsbyggnad, har idag gul locklistpanel, vilken
ursprungligen varit faluröd. De stora ekonomibyggnaderna är av sent datum.
Flygelbyggnaden (Håkentorp 1:17) som idag är bostadshus, har tidigare brukats som
magasin på säteriet. Den har också fungerat som Håkentorps missionshus, tillhörigt
Hillerstorps missionsförening inom samfundet Helgelseförbundet.
Enligt uppgifter på Fornsök, låg Håkentorps gamla herrgård (Gårdsstaden)  mittemot Fridhäll.
På platsen finns en plåtskylt med texten: Här låg Håkentorps Herrgård t.o.m. 1864 (Bredaryds Hembygdsförening)
Den fanns redan på tidigt 1400-tal.Den gamla herrgården med alla byggnader totalförstördes genom brand.
Byggdes upp på nuvarande plats.

Förening:

Bredaryds Hembygdsförening

Skapad av: (2019-01-08 18:24:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bredaryds Hembygdsförening (2020-04-12 07:19:43) Kontakta föreningen