Linbasta


LINBASTAN

Flyttad från gården Ön i Eskilstorp.

Uppförd omkr. 1850.

Har använts för linberedning.

Editerad av: Monica Johansson (2020-05-22 05:52:05)