Kyrkstallet


KYRKSTALLET

Låg ursprungligen vid Storgatan nedanför kyrkogårdsmuren.

Uppfört omkr. 1900.

Editerad av: Monica Johansson (2020-05-22 05:54:37)