Sågverk med tändkulemotor


SÅGVERKET

Cirkelsågverk tillverkat av Bredaryds Mekaniska Verkstad.

Flyttades från Dannäs till Hembygds- parken 1998 av Bertil Johansson, Eskilstorp.

Tändkulemotor flyttad från Skillingaryd med bidrag av familjen Andersson.

Editerad av: Monica Johansson (2020-05-22 05:49:34)