Historik


"Bredaryds hembygdsförening bildades  den 21 Aug.1935. Samma år inköptes en ryggåsstuga, denna uppfördes i hembygdsparken, ett markområde  som föreningen arrenderade å Kronogården Torp, Bredaryd. Stugan invigdes den 4 Sept.1938.

1944 inköptes ett sk. Fattigmagasin som flyttades till hembygdsparken. Det markområde som föreningen arrenderat friköptes 1951 för 2000kr. En linbasta  köptes och återuppfördes  i hembygdsparken 1953. 1956 flyttades och återuppfördes en gammal ladugård som föreningen inköpt. Antalet medlemmar i föreningen var då 139.

Vid styrelsesammanträde den 9 aug. 1956 fattades beslut  att inköpa ”Kärrastugan”, en gammal stuga som först varit kvarnstuga vid en skvaltkvarn å Herrgården Annebergs ägor. Stugan flyttades sedan till torpet Kärret under Anneberg. En soldat Lind har byggt stugan. Denne Lind var med i Finska kriget. Stugan är närmare 200 år gammal."

Förening:

Bredaryds Hembygdsförening

Skapad av: Sören Johansson (2018-11-26 12:21:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sören Johansson (2021-09-24 16:23:44) Kontakta föreningen