Bokförsäljning


Föreningen Brännö Lagård säljer begagnade böcker
för 5 kronor styck.

Bokförsäljningen är öppen de flesta dagar under sommarhalvåret.

Vi tar tacksamt emot böcker, på villkor att vi får gallra.
Ställ inte kassar med böcker utomhus.

 

Editerad av: Dan Lorén (2019-01-27 15:58:24)