Andra rummet


I det andra rummet berättar vi om kvinnornas liv på Brännö. Och om jordbruket, skolan och de allra första Brännöborna. Här visas filmer om Vinga och om Göteborgs hamn - och en alldeles fantastisk amatörfilm från Brännö 1956. I detta rum har vi också tillfälliga utställningar på årets tema.

Editerad av: Dan Lorén (2019-01-27 15:59:45)