Utställningar


Ladugården där vi har våra utställningar har tidigare inhyst såväl kreatur som sommargäster. Idag innehåller den berättelser om Brännö och Brännöborna genom sekler. Om livet på sjön och om livet på land. Under öppettid finns det alltid någon på plats som kan berätta mer och svara på frågor.

Första rummet.

Andra rummet.

Sommargästlägenheten.

Editerad av: Dan Lorén (2019-01-27 15:57:26)