Medlemskap


Vi vill bli fler medlemmar! Bli medlem i Föreningen Brännö Lagård genom att sätta in medlemsavgiften 100 kronor på plusgirokonto 416 92 56-7. Glöm inte att skriva namn, adress och mailadress!

Editerad av: Dan Lorén (2020-08-15 12:14:03)