Vikingatida mynt hittat på Brännö


Var någonstans i Göteborgs södra skärgård hölls den vikingatida marknad som det berättas om i de isländska sagorna? I Laxdalaringarna Saga och Emil Skallagrimssons Saga står att den hölls på ”Brännöarna”. Men var någonstans i den skärgård som man för tusen år sedan kallade Brännöarna såldes den irländska prinsessan Melkorka till den isländske stormannen Hoskuld Dalakollsson i mitten av 900-talet?

På Köpstadsö, som namnet kan leda till att tro? På Styrsö, där ”Vikingakyrkogården” ligger vid Brännholmsviken? Eller på Brännö, som den tidige arkeologen Johan Alin pläderade för i sina skrifter. Inga arkeologiska fynd eller fasta fornlämningar har hittills kunnat bekräfta de skriftliga källorna.

Nu har ett spännande fynd gett debatten nytt bränsle: Ett vikingatida mynt från senare delen av 1000-talet har hittats på Brännö. Myntet är präglat i Norge av kung Olav Kyrre (1067– 1093), en kung som ägnade sig mer åt handel än att föra krig. Olav Kyrre var son till kung Harald Hårdråde, gift med den danska kungadottern Ingrid Svensdotter och far till kung Magnus Barfot.

Det är ovanligt att hitta norska mynt från den här tiden utanför Norge eftersom de har lägre silverhalt än andra samtidiga mynt och därför var svåra att handla ”internationellt” med. De var helt enkelt inte ”värda sin vikt i silver”. Det lilla myntet är bara femton millimeter i diameter. Således lätt att tappa bort i markandsyran. På ena sidan syns ett kors, på den andra ett stark stiliserat vänstervänt huvud med upprättstående hår.

Marknaden på Brännöarna hölls återkommande under flera hundra år och dit kom män ”från alla de land som vi har kännedom om” som det står i sagorna. Där möttes också vart tredje år kungarna från de tre riken som sammanstrålade här: Sverige, Norge och Danmark. Öarna låg strategiskt till mellan de tre rikena och östra delen av Brännö Gärde var på 1000-talet en skyddad hamn för de grunda vikingaskeppen. Vattenståndet för tusen år sedan var cirka två meter högre än idag.

Myntet hittades för många år sedan i jordmassor som hämtats från Brännö Gärde. Det har sedan dess legat bortglömt i en byrålåda. Det vikingatida myntet kommer att visas i Brännö Lagårds utställning vid några tillfällen under sommaren 2016. Första tillfället är söndagen den 26 juni. Läs på Brännö Lagårds facebooksida vilka övriga dagar myntet kan beskådas i Lagår’ns utställning. Välkomna!

Dan Lorén
Fil mag i arkeologi och ledamot i Brännö Lagårds styrelse.

Foto: Carl Oliver Ander

Förening:

Föreningen Brännö Lagård

Skapad av: (2016-11-17 05:01:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föreningen Brännö Lagård (2019-01-27 15:59:17) Kontakta föreningen