Historik


Föreningen Brännö Lagård fyller 15 år!

Den 6 juni 2004 invigdes Brännö Lagård och vi kunde för första gången hissa flaggan som vi året innan tilldelats oss av kungen i samband med att ostindiefararen Götheborg sjösattes. Det var ju på grund (!) av Brännölotsen Casper Mattsson som Götheborg mer eller mindre kunde återuppstå!

Tore och Lillemor Kopp och jag började diskutera i slutet på 1990-talet saknaden av ett museum på Brännö och om man kunde göra något med deras gamla lagård.

Efter kontakt med Bohusläns museum fick vi stöd för idén och själva föreningen bildades år 2000. Agneta Olsson hjälpte till med ansökningar om bidrag för restaurering av lagården och en mindre byggnad som skulle fungera som föreningslokal, kontor, förråd och toalett.

Från EUs strukturfond – Mål 2 öar erhöll vi 455 000 kronor, från länsstyrelsen i Västra Götaland  165 000 kronor och från SDN Styrsö 80 000 kronor. Tillsammans med insamlade pengar, sponsring och frivilliga krafter till motsvarande värde, kunde vi genomföra vårt mål.

Basutställningen med lotsar, tullare och sjöfarare och kvinnornas liv på Brännö tillsammans med badgästlägenheten, som var i gång fram till 1956, har i stort varit samma.

Vid sidan av basutställningen har vi varje år haft olika temautställningar för att belysa livet på Brännö under årens lopp. Första årets temautställning handlade om själva lagården och hemmanet. Andra utställningar har varit kommunikationerna, affärerna på ön, Brännö under andra världskriget och kalla kriget, då bataljonsstaben för försvaret av södra skärgården var förlagd på Brännö i ett bergrum under utkiksberget.  

Förrförra årets tema var Känsö, där Sylve Törnkvist ställt mycket material till förfogande. Förra årets tema var föreningarna på Brännö – ett drygt tjugotal kunde visas med bild och fotomaterial, bl a från Brännöspelen på Drevnäs, byggandet av Brännögården och vår lilla kyrka, roddföreningen Galären, sjöscouterna och många fler.

Årets tema är delvis att ta fram lite udda saker från tidigare år, kompletterat med en vacker tavla från Vassdal 1928, som vi fått kopiera i fullskalig storlek av Magnus Stendahl. Tavlan är ett härligt blickfång!

Dessutom har vi fördjupat oss lite om den optiska telegrafen, som stod uppe vid utkiken. Ett av de sannolikt få fotografierna på en sådan station, visserligen från Carlstens fästning taget någon gång mellan 22 januari 1870 och 13 juli 1871. Stationen på Carlsten var den första som byggdes på västkusten för rikets försvar.  Stationen på Vinga tillkom senare. Telegrafisten på Vinga är omsjungen i ”telegrafisten Anton Hanssons vals” av Evert Taube!

Från många Brännöbor har det kommit önskemål att ha ökat öppethållande framför allt på lördagar. Detta förutsätter dock att vi behöver fler medlemmar som kan ställa upp och bemanna museet. Är ni intresserade hör av er. Vi behöver fler krafter!   

Stöd vår förening som medlem! Vi är också tacksamma för gåvor.              

Brännö 2015
Lars-Göran Granström

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Göran var Föreningen Brännö Lagårds
förste ordförande och ledde verksamheten
i sjutton år ända fram till årsmötet 2017.

 

Förening:

Föreningen Brännö Lagård

Skapad av: (2016-11-17 04:12:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föreningen Brännö Lagård (2019-01-27 15:58:34) Kontakta föreningen