Kontakt


Utställningarna håller stängt under 2020 p g a pandemin.

Ordförande Hans Bränning (0703-16 13 62, [email protected]) när det gäller övergripande frågor och föreningens verksamhet.

Ledamot Gill Widell (070-945 80 93, [email protected]) när det gäller medlemsfrågor.

Kassör Lisbeth Hansson ([email protected]) när det gäller föreningens ekonomi.

Ledamot Margareta Wicander (031-97 28 35, [email protected]) när det gäller försäljningen av begagnade böcker.

Ledamöterna Lennart Granström (031-97 13 48) och Göte Westberg (031-97 04 37, [email protected]) när det gäller frågor om Brännös historia.

Webbansvarige Janne Almström ([email protected]) när det gäller föreningens hemsida och sociala medier.

Valberedningens sammankallande Dan Lorén (070-319 46 03, [email protected]) när det gäller frågor om val av styrelsefunktionärer.

Editerad av: Dan Lorén (2020-10-12 07:30:58)