Om oss


Brännö Lagårds styrelse 2019

Dan Lorén, ordförande
Hans Bränning, vice ordförande
Klas Grinell, sekreterare
Eva Grönstedt, kassör
Margareta Wicander, ledamot
Lennart Granström, ledamot
Gill Widell, ledamot
Sinekka Necander, suppleant

Editerad av: Dan Lorén (2019-04-10 23:39:56)