Styrelse

För 2018 har utsetts följande styrelseledamöter och övriga funktionärer:

Samtliga styrelseledamöter kan även nås på e-post-adressen [email protected], se ”Kontakta oss”

Anita Lundin Ordförande 88 57 13
073 048 92 42
Evy Kjellberg Vice ordförande 86 83 55
070 340 47 63
Eivy Harlén Medlemsansvarig 647 03 98
073 231 38 38
Bo Larsson Kassör 647 12 67
070 647 10 82
Monica Hansson Sekreterare
99 49 08
Cate Andretzky.
Ing Mari Laingren Ledamot
(ansvarig  för söndagsvärdar)
647 97 14
Arne Lönnebring Ledamot  (bildarkiv,
webb/info-ansvarig)
646 24 54
Inga-Lill Persson Ledamot
(utbildningsansvarig)

604 20 88

073 985 00 96

Birgitta Björnlund

Ledamot (ansvarig forskarrummet)  647 43 71
Håkan Jarmar Ledamot (rep. Älvsjö Miljöråd) 647 89 89
070 362 9871
Håkan Jonsson Ledamot (Kulturarvsresor) 99 65 19
070 514 0871
Rune Boman Ledamot (Redaktör) 777 40 32
070 774 2656
Kersti-Britt Carlhammer Adjungerad 647 68 52
Leif Gidlöf Adjungerad
(arkiv)
727 02 15
Hans Callergård Adjungerad (stugvärd) 647 12 48
Micael Ernstell  Adjungerad (Facebookansvarig)  746 64 40
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Arne Persson Biträdande webbansvarig
Torbjörn Erbe Revisor
Ann-Katrin Holmberg Revisor
Birgitta Persson Revisorssuppleant
Olle Andretzky Valberedning, sammankallande 86 49 26
070 686 8320
Anita Tisell Valberedning
Christer Benzer Valberedning
Uthyrning Lerkrogen
778 13 83
070 797 3734