Styrelse

För 2017 har utsetts följande styrelseledamöter och övriga funktionärer:

Samtliga styrelseledamöter kan även nås på e-post-adressen [email protected], se ”Kontakta oss”

Anita Lundin Ordförande 88 57 13
073 048 92 42
Evy Kjellberg Vice ordförande 86 83 55
070 340 47 63
Eivy Harlén Sekreterare 647 03 98
073 231 38 38
Bo Larsson Kassör
(medlemsansvarig)
647 12 67
070 647 10 82
Monica Hansson Ledamot
(ansvarig för trädgården)
99 49 08
Cate Andretzky.
Ing Mari Laingren

Ledamot

(ansvarig  för söndagsvärdar)

647 97 14
Arne Lönnebring Ledamot  (bildarkiv,
webb/info-ansvarig)
646 24 54
Inga-Lill Persson Ledamot
(utbildningsansvarig)

604 20 88

073 985 00 96

Alva Skoglund

Ledamot

86 47 85

Birgitta Björnlund

Ledamot (ansvarig forskarrummet)  647 43 71
Kersti-Britt Carlhammer Adjungerad
(bibliotek, uthyrning Lerkrogen)
647 68 52
Leif Gidlöf Adjungerad
(arkiv, uthyrning Lerkrogen)
727 02 15
Hans Callergård Adjungerad (stugvärd) 647 12 48
Micael Ernstell  Adjungerad (Facebookansvarig)  746 64 40
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Arne Persson Biträdande webbansvarig
Torbjörn Erbe Revisor
Ann-Katrin Holmberg Revisor
Birgitta Persson Revisorssuppleant
Olle Andretzky Valberedning, sammankallande
Anita Tisell Valberedning
Tord Törnqvist Valberedning