Brännkyrka församling

Brännkyrka församling har medeltida ursprung. Ur församlingen utbröts på 1600-talet Erstaviks kapellförsamling och på 1640-talet Nacka kapellförsamling. 1931 utbröts Enskede församling. Från 1 juni 1951 till 1957 var församlingen uppdelad på två kyrkobokföringsdistrikt: Brännkyrka kbfd och Årsta kbfd. 1957 utbröts Hägerstens församling och Vantörs församling samtidigt som området Årsta överfördes till Enskede församling.

På 1700- och 1800-talet var Brännkyrka socken fortfarande ett till ytan mycket stort område strax söder om Stockholm med Mälaren i nordväst (Kungshattssundet, Klubbfjärden, Långholmssundet, Liljeholms- och Årstavikarna), med Nacka och Erstaviks församlingar i nordost och öster; Tyresö i sydost och Huddinge i sydväst. Det upptog 0,833 kvadratmil land och ungefär 0,05 kvadratmil vatten utom de yttre omgivande vikarna. Kyrksjöns utlopp gick genom Långängen till sjön Magelungen.

År 1913 inkorporerades Brännkyrka med Stockholm och därmed blev socknen en territoriell församling i huvudstaden i administrativt, judiciellt och kyrkligt avseende.

I 1940-talets Brännkyrka fanns flera kommunala verk och inrättningar. Som exempel låg inom församlingen Stockholms stads vårdanstalt för sinnessjuka, Långbro Sjukhus, som byggdes år 1909. Sjukhuset inrymde  ca 1 000 patienter och sjukvårdspersonalen var omkring 300 anställda, därtill  ekonomipersonal. I Enskede fanns Gammelby ålderdomshem med plats för 260 åldringar och vårdhemmet Stureby med 710 platser. Dessutom hade staden uppfört Stockholms slakthus som årligen avlivade ca 65 000 djur.

Intressanta industrianläggningar i Brännkyrka var Telefon-AB L.M. Erikssons kabelverk i Älvsjö och dess nyuppförda verkstäder i Hökmossen. Vidare fanns Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolagets (ASEA) verkstäder vid Västberga. I Liljeholmen låg stearinljusfabriken, Luth & Roséns elektriska kraftfördelningsstation, Nynäs kolsyrefabrik, Lövholmens kolsyrefabrik och Reimersholms sprittillverkning. Därtill fanns båtbyggeri, färgaktiebolaget, färgeri- och appretningsverk, benmjöls-, galvaniserings-, matt-, tapet-,  sprängämnes-, svavelsyre-, trycksvärts-, tågvirkes-, vadd- och yllefabrik, gjuteri och mekanisk verkstad, kalkbruk samt skeppsvarv.