Göta Landsväg

Göta Landsväg är första gången omnämnd i Stockholms jordebok 1494, men vägen är förmodligen avsevärt äldre som lokal vandringsled och gammal led från Stockholm och söderut. Åtskilliga prominenta personer har begagnat den under tidernas lopp. 1669 utlades en bro över Liljeholmsviken från Hornstull och i och med detta tog den något rakare Södertäljevägen över rikstrafiken. Göta Landsväg blev en lokal väg men behöll sin stora betydelse genom att den passerade Brännkyrka sockens nav, den nu mer än 800 år gamla sockenkyrkan. Många större gårdar nåddes av anslutningsvägar från landsvägen, t ex Enskede, Årsta, Ersta, Örby. Det allra mesta av vägen är numera helt försvunnet och utplånat men över Årstafältet finns fortfarande en dryg kilometer något så när bevarad. Här finns dock stora byggplaner, visserligen med löfte om skydd för den gamla landsvägen, men hur det kommer att ordnas återstår att se. Vägens namn har i alla fall här blivit helt officiellt, den heter ”Göta Landsväg”. Än så länge kan man alltså vandra och känna historiens vingslag och känna dofterna av gamla trädgårdsväxter och fruktträd från försvunna torp och stugor. Följ gärna med någon av våra årliga vandringar i april-maj. Det brukar bli ett par timmars promenad med avslutande kaffe i Lerkrogen. Vi har också två häften till försäljning (se publikationer), dels med beskrivning av avsnittet från Gullmarsplan till Huddingegränsen och dels sträckningen genom Huddinge. Med dessa häften som guide kan du gå när du vill och vår förhoppning är att det kan väcka intresse för vår historiska bygd, såväl i Enskede som i Brännkyrka och Huddinge.