Föreningens historia


När de första tankarna väcktes att bilda en hembygdsförening ger inte skrifterna något besked om, men det var troligen under krigsåren 1940-41.

I gamla dokument framgår att när Brännkyrka församlings ”filmkommitté” sammanträder den 24 juli 1941 visar det sig att kommittén även är interimsstyrelse för en tänkt hembygdsförening. Ordförande i interimsstyrelsen var Sven Wärnberg och Johan Arvid Widegren var sekreterare.

Den 24 september 1941 hölls det första föreningsmötet och stadgarna godkändes.  På mötet deltog ett tjugotal personer från församlingens Kyrko- och Skolråd, Kyrkofullmäktiges leda­möter samt representanter för skolorna. Tidningarna var också inbjudna till mötet, som ägde rum i det dåvarande församlingshuset på Liljeholmsberget.

För interimsstyrelsen var det tre uppgifter som dominerade: utgivningen av en hembygdsbok, visning av Brännkyrkafilmen och rustandet av en hembygdsgård. Under flera decennier fanns en stark koppling till Brännkyrka församling med olika samarrangemang som adventsgudstjänst och midsommar­firande.

Brännkyrka församling är otroligt rik på historiska minnen, intressanta fornlämningar, för att inte tala om geologiska och topografiska förändringar, kulturhistoriska byggnader och folkloristiska egenheter, ja så skrev en av föreningens grundare J.A Widegren i  förorden  till boken Brännkyrka genom tiderna, juli 1941.

Folkskolläraren J. Arvid Widegren var en drivande kraft i samband med föreningens tillkomst i september 1941 och fram till sin död i mars 1960. Han var under många år redaktör för medlemsbladen som senare blev böckerna "Brännkyrka genom tiderna".

1941 var medlemsantalet 20 stycken och redan 1949 var medlemsantalet 251, för att därefter växa till 470 medlemmar. Under 1950 talet bildades de tre döttrarna Hägersten, Enskede-Årsta och Farsta hembygdsföreningar.

Under 1950-talet fanns en expedition, bibliotek och bildarkiv i Långbro gårds flygelbyggnad.

Under hela 50- och 60-talet pågick ett arbete för att införskaffa en hembygdsgård. I början på 1970-talet annonserade föreningen efter en föreningslokal på c a 15 kvm. Efter ett långdraget utredande bestämdes slutligen att Lerkrogen skulle återuppföras på samma tomt som ”doktorsvillan” i Älvsjö Centrum vilket skedde under åren 1983-1985. Invigningen skedde lördagen den 20 september 1986. Här var ordförande Ethel Florén Winters och ledamöterna Maj-Britt Westmans och Björn Oests insatser av stort värde.

Förening:

Brännkyrka Hembygdsförening

Skapad av: Arne Lönnebring (2019-01-24 07:27:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anita Lundin (2020-01-20 16:01:43) Kontakta föreningen