Publikationer


Föreningen har dels ett omfattande eget bibliotek, dels egenproducerade och andra böcker m.m. till försäljning. Bland våra egna böcker märks framför allt Brännkyrka 100 år och våra årsböcker.

De publikationer vi har till försäljning kan i första hand köpas under de tider vi har söndagsöppet. Det finns också möjlighet att få böckerna hemsända, varvid kostnader för porto och förpackning tillkommer.

En prislista i pdf-format för våra försäljningsprodukter kan hämtas här.

Förening:

Brännkyrka Hembygdsförening

Skapad av: Anita Lundin (2019-01-23 16:55:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arne Lönnebring (2021-03-26 09:22:00) Kontakta föreningen