Föreningen


Brännkyrka Hembygdsförening finns och verkar i Brännkyrka och Vantör församlingar med omnejd i södra Stockholm.

Föreningens målsättning är att värna om bygdens kulturvärden från äldsta tider till nutid genom att bevaka att oersättliga minnesmärken inte skövlas och att inga onödiga ingrepp sker i känslig miljö.

Brännkyrka Hembygdsförening, som är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening, har som ändamål att bl.a. verka för

  • att fornlämningar av kulturhistoriskt värde bevaras och vårdas
  • att byggnader och andra föremål från äldre tider på ett pietetsfullt sätt bevaras för kommande tider
  • att området ej förvanskas eller förslummas och identiteten bibehålls
  • att hembygdsforskningen uppmuntras och att skrifter i ämnet utges samt att nutiden dokumenteras i ord och bild
  • att hembygdskänslan hålls levande genom föreläsningar, möten och visningar av kulturella föremål.

Föreningens hembygdsgård, Lerkrogen, finns i anslutning till Älvsjö centrum, lätt tillgänglig med både fjärrtåg och pendeltåg samt med goda bussförbindelser. 

Förening:

Brännkyrka Hembygdsförening

Skapad av: Arne Lönnebring (2019-01-22 08:49:13) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anita Lundin (2019-02-17 14:11:42) Kontakta föreningen