"Att färdas förr - om och kring Göta Landsväg" är föreningens tionde årsskrift i detta format. Den handlar om infarterna till Stockholm söderifrån och då främst Göta Landsväg. Vi har denna gång både sträckt oss långt utanför föreningens verksamhetsområde i geografisk mening och också beskrivit  vägarna från historiens början fram till biltrafikens stora genombrott på 1950-talet. 

Boken är i A4-format och innehåller 68 sidor (inkl. omslaget) och kostar 140:- kronor. Den ingår i årsavgiften för medlemmar i föreningen (1 bok per hushåll) och kan hämtas/köpas på Lerkrogen i samband med presentation av skriften den 28 januari 2024 eller senare under året då Lerkrogen är öppen. Den kan också skickas per post, varvid tillkommer kostnaden för porto och förpackning med 95:- kr (även för medlemmar). 


Förening:

Brännkyrka Hembygdsförening

Skapad av: Arne Lönnebring (2023-01-15 15:46:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Arne Lönnebring (2024-03-21 19:16:11) Kontakta föreningen