Medlemskap

Vill du veta mer om Brännkyrkas historia och traditioner?
Bli medlem du också i Brännkyrka hembygdsförening!

Vi har ÖPPET HUS med kaffeservering alla söndagar under vår och höst i hembygdsgården Lerkrogen i Älvsjö. Ofta har vi utställningar, föreläsningar eller andra arrangemang vid ÖPPET HUS-söndagarna.

I hembygdsgården har vi också försäljning av böcker, skrifter, vykort och DVD-filmen ”I Brännkyrkabygd” från 1937 och 2005, samt skriften ”Fakta om Brännkyrkabygd”. Där finns också mycket material om Brännkyrka i form av fotografier, kartor, litteratur och gamla föremål.

Vi arrangerar också studiebesök, vandringar och föreläsningar m.m.

Som medlem kan du även hyra hembygdsgården Lerkrogen till förmånligt pris.

Medlemsavgiften 2018 för enskild medlem är 160 kronor och för en sambo/ familjemedlem i samma hushåll är medlemsavgiften 100 kronor. Avgiften sätts in på föreningens bankgiro 185-2029. Medlemskapet gäller normalt för kalenderåret.

På talongen anges namn, adress, telefonnummer och om möjligt e-post-adress. Om inbetalningen avser två eller flera personer måste naturligtvis namn anges för båda/alla. Vid inbetalning via Internet kan det vara svårt att få plats med dessa uppgifter på tillgängligt utrymme. Skriv då endast namn och adress på inbetalningen och skicka ett e-postmeddelande med samtliga uppgifter plus inbetalningsdag till föreningens e-postadress, [email protected].

Om du behöver ett inbetalningskort eller har andra frågor, kontakta kassören Bo Larsson, tfn 08-647 12 67 eller fyll i nedanstående formulär:
______________________________________________________

Jag vill bli medlem i Brännkyrka Hembygdsförening

Ditt namn (obligatoriskt)

Adress (obligatoriskt)

Postadress (obligatoriskt)

Telefonnummer (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)