Kondoleans

Det är möjligt att hedra en bortgången vän eller släkting med en gåva till Brännkyrka hembygdsförening. Den som vill det, sätter in valfritt belopp på föreningens bankgirokonto och anger i ett e-postmeddelande den avlidnes namn och önskad text på det minneskort, som vi tagit fram för detta ändamål. Vi skickar då ett sådant till sterbhuset eller begravningsbyrån. Vi behöver också veta var och när begravningen äger rum.