Uthyrning

Letar du efter en lokal för föreningsmöten, utställningar eller familjesammankomster så kan du hyra Lerkrogen till ett förmånligt pris. Vi har dock med hänsyn till byggnadens karaktär vissa begränsningar beträffande ändamålet med  förhyrningen och kan t.ex. inte hyra ut till studentfester eller andra ungdomsfester. Lokalen rymmer ca 35 personer sittande. Priset är exklusive städning och eventuella missöden.
Tillgång till kök med viss utrustning.
För att kunna hyra deponerar du en summa och därmed får du tillgång till lokalen.
För ytterligare information och bokning kontakta Kersti-Britt Carlhammer tfn 08-647 6852 eller Leif Gidlöf, tfn 08-727 02 15.

BHFs medlemmar samt lokala, ideella föreningar inom BHFs verksamhetsområde erbjuds ett rabatterat pris. Prislistan för 2016 hittar du här.