Om huset

Redan i slutet av 1600-talet fanns en liten krogbyggnad intill Allmänna Landsvägen som ledde söderut från Stockholm. Krogen kallades Lerkrogen och låg 400 m väster om Brännkyrka kyrka. Socknens fattigstuga låg på motsatta sidan av vägen. Vägen har också kallats Kungsvägen, Kyrkvägen eller Göta Landsväg.

Vid slutet av 1700-talet avstyckades mark från Västberga gård till ett torp. Detta fick lagfart som jordbruksfastighet. Krogbyggnaden ingick där i en grupp av hus. Krogrörelsen bedrevs i omgångar på arrende och däremellan var Lerkrogen enbart bostadshus. I början av 1800-talet till- och påbyggdes det gamla huset, troligen för att kunna ta emot övernattningsgäster och fick då sitt nuvarande utseende.

Då såväl väg som järnväg skulle byggas ut i slutet av 1960-talet fanns inte längre plats för den gamla byggnaden. Man beslöt montera ned och märka upp delarna av byggnaden för ev. senare återuppförande. Efter ett långdraget utredande bestämdes slutligen att Lerkrogen skulle återuppföras på samma tomt som ”Doktorsvillan” alldeles intill Älvsjö station och inte långt från Älvsjö gårds säteribyggnad, ca 600 m från den ursprungliga platsen.

Invigningen av den återuppförda byggnaden skedde lördagen 20 sept.1986. Byggnaden ägs av Stockholms Stad och hyrs av Hembygdsföreningen.

Interiörer, klicka för större bilder

Lerkrogen omkring år 1900

Brännkyrkarummet

Götalandsrummet

Älvsjörummet

Örbyrummet

Solbergarummet

Kök