Älvkvarnstenen

Skålgropsten eller Älvkvarnsten vid Lerkrogen

Älvkvarnstenen vid Lerkrogen

Älvkvarnstenen flyttades till Lerkrogen i oktober 1994. Den låg ursprungligen i Hästhagen väster om Älvsjö gård. (ca 100 m i nuvarande Konsumentvägens förlängning i Älvsjö industriområde). När SJ på sena 1960-talet byggde vagnhallarna i Älvsjö skuffades den undan till en skogsbacke intill korsningen av Rågsvedsvägen och Huddingevägen.
Där låg den sedan undanskymd och bortglömd i många år.

Stenar med utmejslade skålgropar anses ha samband med trolleri, i folktron föreställde man sig älvorna mala säd i groparna.

I Stockholmstraktens natur- och kulturminnen (Sthlm 1935) har den nr 331 i fornminnesregistret. Älvkvarnsten, troligen från yngre järnåldern (400-1050 e Kr), intill 1,60 m lång och l m största bredd med ett 90-tal älvkvarnar.